23 marca 2019. imieniny: Pelagia, Feliks, Zbysław
Kultura i rozrywka

Placówki Kultury

Na terenie gminy działają dwie placówki upowszechniania kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie i Gminna Biblioteka w Kiełczygłowie (powyżej zdjęcie GBP w Kiełczygłowie) wraz z filiami w Chorzewie i Hucie. Placówki te finansowane są z budżetu gminy, dochody GOK uzyskiwane z wynajmu sali i organizacji imprez zasilają budżet gminy. W gminie działają ludowe zespoły artystyczne i twórcy ludowi. Przy OSP w Kiełczygłowie działa orkiestra dęta licząca 36 członków. W Gminnym Ośrodku Kultury działają: zespół teatralny, kółko plastyczne, teatrzyk dziecięcy i koło gimnastyczne. Na obszarze gminy nie wyodrębniają się elementy kultury ludowej właściwe dla tego regionu. Dobrze rozwinięte jest czytelnictwo.


II Plener Malarsko - Rzeźbiarski - 2005 rok

II Plener Malarsko – Rzeźbiarski zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pajęcznie odbył się w Skoczylasach Gmina Kiełczygłów w dniach 8-12 czerwca 2005r. Gospodarzami pleneru byli Państwo Barbara i Robert Deptowie właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Brzozowy Gaj”. Otwarcia pleneru dokonały władze : Starosta Pajęczański Stanisław Danielewski i Wójt Gminy Kiełczygłów Czesław Iskra. W dniu otwarcia pleneru wystąpiła kapela „kiełczygłowianie”, można było podziwiać okolicę wybierając się na przejażdżkę bryczką, spróbować wiejskich potraw. Na II Plener Malarsko – Rzeźbiarski przybyło wielu twórców z powiatu pajęczańskiego, powstało wiele prac, które znajdą się na wystawie poplenerowej 7 lipca 2005r. w Miejsko – Gminnego Domu Kultury, Bibliotek i Sportu w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Fot. Paweł Sikora Tekst Tadeusza Iskra  W zalaczeniu zdjecia z Pleneru


LUDZIE I PASJA

Witold Krężel malarz zam. Chorzew
Witold Krężel zam. w Chorzewie. Jak sam mówi maluje już od podstawówki. Najpierw ukończył Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest uczniem Krakowskiego malarza prof. Stanisława Batrucha. Witek o swoich obrazach mówi, że są proste graniczą z ludowością ale również ocierają się o abstrakcję. Jego wystawy prezentowane były w Krakowie, Łasku, Bełchatowie, Pajęcznie i Działoszynie. Uczestniczył w Plenerach Malarskich : - 2004 Bobrowniki gm. Działoszyn - 2005 Skoczylasy gm. Kiełczygłów - 2006 obecnie przebywa w Kuźnicy gm. Nowa Brzeźnica Lipiec - październik 2005 w każdą środę Witek prowadził zajęcia plastyczne dla młodzieży w GBP. Powstało wiele pięknych prac (zdjęcia poniżej tekstu). W roku szkolnym 2005/2006 zajęcia prowadził również w Szkole Podstawowej w Chorzewie. Obecnie lipiec - sierpień 2006r. w każdy wtorek Witek prowadzi zajęcia z młodzieżą w GBP. Poniżej zdjęcia z wystawy w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Zajęcia Pana Witka z młodzieżą


Dzieła Państwa Honorata i Stanisław Fułczyńskich - Obrów

Honorata i Stanisław Fułczyńscy zam. w Obrowie. Pani Honorata maluje a mąż Stanisław rzeźbi. Państwo Fułczyńscy nie posiadają przygotowania zawodowego, są amatorami ale w ich sercach "coś gra" czego efektem są ich prace w domu i ogródku. Pani Honorata wystawiała swoje prace w Łodzi, Pajęcznie i Częstochowie. Państwo Fułczyńscy brali udziałw Plenerach Malarskich :

- 2005 Skoczylasy gm. Kiełczygłów

- 2006 obecnie w Kuźnicy gm. Nowa Brzeźnica.

Poniżej parę fotek z dorobku państwa Fułczyńskich.


Dyplomy uznania dla Pani Honoraty Fułczyńskiej oraz Pana Witolda Krężla
Pani Honorata Fułczyńska i Pan Witold Krężel otrzymali za rok 2005 Dyplomy uznania oraz nagrody od Starosty Pajęczańskiego za godne reprezentowanie i promowanie powiatu pajęczańskiego na terenie województwa i kraju.

Dnia 02 września 2006r. w Muzeum Częstochowskim Pani Honorata Fułczyńska otrzymała I nagrodę w dziedzinie malarstwa nieprofesjonalnego. Poniżej zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody.Dzieła Pana Janusza Pacaka - Kolonia Chorzew
Pan Janusz Pacak zamieszkały Kolonia Chorzew 54 - amator rzeźbiarz od podstawówki. Ma talent do zrobienia coś z niczego. Jego prace wystawiane są w Muzeum Wieluńskim. Poniżej parę fotek z jego rzeźbami.


Wręczenie dyplomu dla Pani Honoraty Fułczyńskiej

DYPLOM
dla Pani Honoraty Fułczyńskiej za II nagrodę w kategorii malarstwo w konkursie "Sztuka Ludowa i Rękodzieło Regionu Sieradzkiego 2006r." Sieradz 14 grudnia 2006r.


WYSTAWA prac twórców z Gminy KIEŁCZYGŁÓW

Dnia 26 stycznia 2007r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy twórców z Gminy Kiełczygłów w Pałacu Męcińskich w Działoszynie, którego dokonał Wójt Gminy Kiełczygłów Czesław Iskra. Swoje prace wystawili następujący twórcy:

Honorata Fułczyńska – Obrów – obrazy,

Witold Krężel – Chorzew – obrazy,

Krzysztof Strzelczyk – Kolonia Kiełczygłów – obrazy,

Stanisław Fułczynski – Obrów – rzeźby,

Janusz Pacak – Kolonia Chorzew – rzeźby,

Helena Pędziwiatr – Obrów – haft krzyżykowy,

Anna Mielczarek – Obrów – haft krzyżykowy,

Program otwarcia wystawy przedstawiał się następująco :

- powitanie gości,

- słowo wstępne,

- występ Zespołu Kiełczygłowianie,

- otwarcie wystawy.

Lecz ze względu na żałobę narodową obowiązującą do godz. 19.00 program uległ małej zmianie. Dlatego też występ Zespołu Kiełczygłowianie był ostatnim punktem programu. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli w katastrofie, po czym gości przybyłych na wystawę powitała Pani Aldona Pol dyr. Powiatowego Ośrodka Kultury.

Następnie Pani Beata Mateusiak – Pielucha – Starosta Powiatu Pajęczańskiego wręczyła listy gratulacyjne i statuetki za działalność w dziedzinie kultury dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Obrowie Pani Elżbiecie Brożyna Państwa Barbara i Robert Deptowie