24 kwietnia 2019. imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
PPWOW - 2010 rok

Aktualizacja PLANU DZIAŁANIA Gminy Kiełczygłów w ramach PPWOW

Poniżej załączamy Aktualizację PLANU DZIAŁANIA Gminy Kiełczygłów  w ramach Programu Integracji Społecznej (według stanu na dzień 08.01.2010r.)

 Aktualizacja Planu Działania - pobierz


Zaproszenie Nr 1/2010 do udziału w konkursie w ramach Programu PPWOW z dnia 09.03.2010r.

W dniu 09 marca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 1/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

 Zaproszenie Nr 1/2010 - pobierz
WYNIKI KONKURSU Nr 1/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22

e-mail: kielczyglow.gm@home.pl

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 55.400EURO, część tej dotacji w kwocie 32.657,00PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin.

W tym celu w dniu 09 marca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Kiełczygłów.

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Kiełczygłów.

Samodzielny Pobliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 18, 98-358 Kiełczygłów

32 657,00

Kiełczygłów, dnia: 06 kwietnia 2010r.


Zaproszenie Nr 2/2010 do udziału w konkursie w ramach Programu PPWOW z dnia 10.03.2010r.

W dniu 10 marca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 2/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

 Zaproszenie Nr 2/2010 - pobierz
WYNIKI KONKURSU Nr 2/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22

e-mail: kielczyglow.gm@home.pl

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 55.400EURO, część tej dotacji w kwocie 13.623,46PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży.

W tym celu w dniu 10 marca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

Zorganizowanie warsztatów plastyczno-malarskich oraz organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z czytelnictwem, zajęciami plastycznymi itp.

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Zorganizowanie warsztatów plastyczno-malarskich oraz organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży związanych z czytelnictwem, zajęciami plastycznymi itp.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiełczygłowie, ul. Świerczewskiego 13, 98-358 Kiełczygłów

13 623,46

Kiełczygłów, dnia: 06 kwietnia 2010r.


Zaproszenie Nr 3/2010 do udziału w konkursie w ramach Programu PPWOW z dnia 12.03.2010r.

W dniu 12 marca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 3/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

 Zaproszenie Nr 3/2010 - pobierz

WYNIKI KONKURSU Nr 3/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22

e-mail: kielczyglow.gm@home.pl

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 55.400EURO, część tej dotacji w kwocie 13.328,08PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży.

W tym celu w dniu 12 marca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w sołectwie Obrów

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Zorganizowanie życia społeczno-kulturalnego w sołectwie Obrów itp.

Kółko Rolnicze w Obrowie,

Obrów – budynek OSP 25a,

98-358 Kiełczygłów

13 328,08

Kiełczygłów, dnia: 13 kwietnia 2010r.


Zaproszenie Nr 4/2010 do udziału w konkursie w ramach Programu PPWOW z dnia 12.03.2010r.

W dniu 12 marca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 4/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

 Zaproszenie Nr 4/2010 - pobierz

WYNIKI KONKURSU Nr 4/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22

e-mail: kielczyglow.gm@home.pl

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 55.400EURO, część tej dotacji w kwocie 13.328,08PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży.

W tym celu w dniu 12 marca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług

Utworzenie Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Chorzew jako Sołeckiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Utworzenie Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Chorzew jako Sołeckiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie, Chorzew 100, 98-358 Kiełczygłów

13 328,08

Kiełczygłów, dnia: 13 kwiecień  2010r.


Zaproszenie Nr 5/2010 do udziału w konkursie w ramach Programu PPWOW z dnia 12.03.2010r.

W dniu 12 marca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 5/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

 Zaproszenie Nr 5/2010 - pobierz

WYNIKI KONKURSU Nr 5/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22 wew. 21

e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl 

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 55.400EURO, część tej dotacji w kwocie 13.328,408PLN przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży.

W tym celu w dniu 12 marca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

Część I. Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury poprzez zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć wokalnych, tanecznych, muzycznych oraz zorganizowanie zajęć nauki języka angielskiego dla wszystkich mieszkańców itp. 

Część II. Zorganizowanie miejsca spotkań dla osób starszych i utworzenie Klubu Seniora.

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęły 2 oferty.

Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Część I. Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury poprzez zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć wokalnych, tanecznych, muzycznych oraz zorganizowanie zajęć nauki języka angielskiego dla wszystkich mieszkańców itp. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie,

ul. Tysiąclecia 23,

98-358 Kiełczygłów

9 028,08

Część II. Zorganizowanie miejsca spotkań dla osób starszych i utworzenie Klubu Seniora.

Gminny Ośrodek Kultury w Kiełczygłowie,

ul. Tysiąclecia 23,

98-358 Kiełczygłów

4 300,00

Kiełczygłów, dnia: 2010-04-13


Zaproszenie Nr 6/2010 do udziału w konkursie w ramach PPWOW z dnia 22-07-2010r

W dniu 22 lipca 2010r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłasza otwarty konkurs nr 6/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dla zainteresowanych zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach:

Ogloszenie o konkurcie


WYNIKI KONKURSU Nr 6/2010 na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Kiełczygłów

98-358 Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25

tel. (043) 842-50-22, 842-50-78

fax (043) 842-50-22

e-mail: kielczyglow.gm@home.pl

adres www.kielczyglow.pl

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kiełczygłów uzyskała dotację w wysokości 216.753,87 PLN, w wyniku wydłużenia realizacji Programu Gmina Kiełczygłów, zgodnie z aneksem  z dnia 21.06.2010 r. do porozumienia o współpracy przy realizacji PPWOW otrzymała dodatkowo kwotę łączną 15.362,00 PLN którą przeznacza na realizację Usług Integracji Społecznej dla dzieci i młodzieży.

W tym celu w dniu 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Kiełczygłów ogłosił Konkursu na Usługi Integracji Społecznej – Zaproszenie do składania ofert na realizację niżej wymienionych usług:

ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE INNOWACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW NA BASEN.

Na Zaproszenie do składania ofert odpowiedział 1 Usługodawca – wpłynęła 1 oferta.

Wybór usługodawcy odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655, z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP]

NAZWA USŁUGI

OFERENT

PRZYZNANA KWOTA W PLN

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE INNOWACYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW NA BASEN

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie, Chorzew 100,

98-358 Kiełczygłów

15 362,00zł

Kiełczygłów, dnia: 03 sierpnia 2010r.


17 kwietnia 2010 Pierwsze Warsztaty Malarskie


24 kwietnia 2010 Drugie Warsztaty Malarskie


30 kwiecień 2010 konkurs plastyczny


III warsztaty malarskie 8 maja 2010r


konkurs recytatorski "Najładniejszy wiersz Marii konopnickiej" 14 maj 2010r


22 maja 2010 IV Warsztaty Malarskie


5 czerwca 2010r V Warsztaty Malarskie


Konkurs plastyczny "Co słonki Widzialo" 17 czerwiec 2010r

VI warsztaty malarskie 19-06-2010r


27 czerwiec 2010 wycieczka do Łodzi dla najaktywniejszych czytelników roku 2009

Wycieczka zorganizowana w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W programie m.in.:

- ZOO

- Kino Cinema City  -   film TOY STORY 3D

- McDonald's

- udział w Pikniku Funduszy Europejskich

- Manofaktura

BYŁO SUPER!


3 lipca 2010r VII Warsztaty Malarskie


17 lipca 2010r VIII Warsztaty Malarskie


24 lipiec 2010 Podsumowanie konkursu plastycznego "Baśniowy Świat Marii Kownackiej"

Nagrody w konkursie otrzymali:

I nagroda

Śpiewak Emilia, Brożyna Ola, Miszewska Oliwia, Tondel Alicja, Janus Kinga

II nagroda

Bożek Patrycja, Zdunek Szumek, Janus Wiktoria

III nagroda

Boczoń Radosław, Sikora Ola, Brożyna Weronika 

SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA